Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen kuntaan

Jokaiseen kuntaan olisi hyvä nimetä hyvinvointikoordinaattorin lisäksi myös järjestöyhdyshenkilö.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksessä järjestöjen roolista maakunta- ja sote-uudistuksessa esitetään, että kunnat velvoitetaan nimeämään vastuutahot, joiden tehtävä on toimia yhteyshenkilönä ja koordinaattorina yhtäältä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä (hyte) ja toisaalta nimenomaan järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Sosiaali- ja terveysyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheiluseurat sekä asukas- ja kyläyhdistykset edistävät kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä arjen tarpeista syntynein keinoin ja ovat siksi kunnille tärkeä kumppani lakisääteisessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Sujuva yhteistyö kunnan ja yhdistysten välillä tarvitsee rakenteet ja vastuutahot sekä muutoksia toimintakulttuurissa.

? Miksi järjestöyhteyshenkilön nimeäminen on tärkeää?

STM:n selvityksessä lähdetään siitä, että toimiva yhteistyö vaatii sujuvaa ammattimaista yhteydenpitoa. Käytännössä yhteistyö on vaikeaa, ellei jokaisesta kunnasta löydy nimettyä kontaktihenkilöä sekä hyte-työhön että järjestöyhteistyöhön. Ovatko nämä yksi ja sama ihminen tai peräti lukuisia ihmisiä ja kuinka monella prosentilla he voivat työaikaansa tähän käyttää, jätetään selvityksen suosituksissa jokaisen kunnan päätettäväksi.

Yhdistysten toimintaedellytysten kannalta velvollisuus nimetä vähintään yksi taho kontaktihenkilöksi poistaa käytännössä suuren määrään tietokatkoksia sekä turhaa soittelua ja sähköpostittelua väärille tahoille.

Kunnan sisällä järjestöyhdyshenkilön nimeäminen vähentää eri toimijoiden välisiä tietokatkoksia ja auttaa koordinoimaan eri toimialojen tekemää järjestöyhteistyötä. Kyse on koordinaation parantamisesta – ei siitä, että kaikki yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö keskitettäisiin yhdelle henkilölle.

? Järjestöyhdyshenkilön nimeämisessä huomioitavaa

  • Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen on panostus kunnan hyte-työhön. Nimettävä yhdyshenkilö voi olla sama tai eri henkilö kuin kunnan hyvinvointikoordinaattori
  • Pelkkä järjestöyhdyshenkilön nimeäminen ei riitä, vaan tehtävään on osoitettava myös työaikaa
  • Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen ei korvaa olemassa olevia suoria kontakteja ja yhteistyön muotoja kunnan toimijoiden ja yhdistyskentän välillä, vaan yhteyshenkilön rooli on koordinoida kunnan järjestöyhteistyötä paremmin
  • Järjestöyhdyshenkilön toimenkuvasta on tiedotettava aktiivisesti kunnassa toimiville yhdistyksille, jotta järjestöissä tiedetään, keneen voi olla yhteydessä järjestöihin liittyvissä asioissa
  • Kunnassa toimivat vapaaehtoiset järjestöagentit ovat järjestöyhteyshenkilölle luonteva työpari