Kunta- ja maakuntayhteistyö

Maakunta- ja sote-uudistuksessa järjestöjen kannalta merkittävin muutos on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnista maakunnalle. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kuntien vastuulle.

Pirkanmaan kunnilla on pitkä perinne yhteistyöstä yhdistysten kanssa: järjestöjen merkitys tunnistetaan ja sitä arvostetaan. Kumppanuuden kehittämiseksi yhteistyötä on kehitettävä suunnitelmallisempaan ja pitkäjänteisempään suuntaan.

Maakunnassa on oltava toimivat rakenteet ja käytännöt, jotka mahdollistavat asukkaiden, palveluiden käyttäjien ja heitä edustavien järjestöjen aktiivisen osallistumisen päätösten valmisteluun.

Kolmannen sektorin järjestöillä on oltava turvatut toimintaedellytykset ja tunnustettu asema maakunnan kumppaneina päätösten valmistelussa, palveluiden kehittämisessä ja asukasosallistumisen edistämisessä. Maakuntaan on syytä laatia erillinen järjestö- ja kansalaisyhteiskuntastrategia yhdessä järjestöjen kanssa.