Järjestöt ja kunnat yhteistyössä

Ihmisten hyvinvointi syntyy arjessa ja lähiyhteisöissä. Tätä ei muuta se, että sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää maakunta. Järjestöillä ja kunnilla on yhteinen tavoite: ihmisten hyvinvointi. Järjestöt ovatkin luontevia kumppaneita kunnan hyvinvointityössä.

Sosiaali- ja terveysyhdistykset, kulttuuriyhdistykset, urheiluseurat sekä asukas- ja kyläyhdistykset edistävät kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä arjen tarpeista syntynein keinoin. Yhdistykset tarjoavat kunnissa matalan kynnyksen toimintaa, joka tuottaa kustannussäästöjä, ja toteuttavat asukasosallisuutta käytännössä. Yhdistystoiminta synnyttää reaaliaikaista ruohonjuuritason tietoa ja hiljaisia signaaleja asioista, jotka eivät muuten välttämättä välity virkamiehille ja päättäjille

Sujuva yhteistyö kunnan ja yhdistysten välillä tarvitsee rakenteet ja vastuutahot sekä muutoksia toimintakulttuurissa. Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen tavoitteena on yhdessä paikallisten järjestöagenttien ja yhdistysten avulla saada aikaan tarkoituksenmukaiset yhteistyörakenteet, jotka mahdollistavat kunnan ja paikallisten yhdistysten yhteistyön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Samalla on huolehdittava paikallisten yhdistysten toimintaedellytyksistä kunnissa. Pirkanmaan järjestökyselyn mukaan sote-yhdistyksistä yli 60 % toimii kunnan tiloissa, muista yhdistyksistä vajaa puolet. Sote-yhdistyksistä valtaenemmistö on riippuvaisia kunnan tuesta.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa yhdistykset eivät saa jäädä väliinputoajiksi. Kunnan tarjoamat toimitilat ja avustukset mahdollistavat ennalta ehkäisevää matalan kynnyksen toimintaa, joka on kustannustehokasta ja tuottaa säästöjä. Kuntien onkin syytä jatkaa myös sote-yhdistysten toiminnan tukemista, vaikka sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle.

Tavoitteet Pirkanmaan kunnissa

  1. Paikallisen järjestöneuvottelukunnan tai muun yhdistysten ja kunnan pysyvän yhteistyörakenteen perustaminen
  2. Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen kuntaan
  3. Järjestöyhteistyön ohjeen laatiminen kunnan ja yhdistysten yhteistyönä
  4. Sote-yhdistysten rahoituksen ja toimitilojen saatavuuden jatkuvuus maakunta- ja sote-uudistuksessa

Hyvät käytännöt jakoon!

Yhteistyörakenteet

Järjestöyhteistyön ohje

Järjestöyhteistyön ohje toimii kuntien ja järjestöjen yhteistoiminnan työkaluna ja tuo kootusti esille kuntien ja järjestöjen välisen yhteistoiminnan periaatteita. Järjestöyhteistyön ohjeeseen kirjataan muun muassa: erilaiset foorumitoimet (neuvottelukunnat ja muut), kumppanuustoiminta, myönnettävät avustukset ja tuet, järjestöille tarjottavat toimitilat, yhteistyön vuosikello, kunnan järjestöyhteyshenkilöt.

Hyvinvointikertomus

Järjestöiltä kerättävä kokemustieto tuo merkittävää laadullista lisätietoa kuntien hyvinvointikertomuksiin. Järjestöistä tuleva kokemustieto on ajankohtaista, muun hyvinvointikertomuksessa käytetyn tiedon tullessa monesti viiveellä. Kokemustietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa muun hyvinvointitiedon rinnalla.

Onko sinun kuntasi järjestöystävällinen? Tee pikatesti tästä!