5 hyvää ja huonoa uutista kuntien järjestöyhteistyöstä

Vuosi 2019 oli pääosin positiivisten muutosten vuosi Pirkanmaan kuntien ja järjestöjen yhteistyössä. Huolta aiheuttivat järjestöavustusten tulevaisuus ja kuntien hitaus järjestöyhteistyöstä vastaavien henkilöiden nimeämisessä.

Teimme viisi nostoa kuluneen vuoden tärkeimmistä järjestöuutisista.

👍🏻 Yhteistyörakenteet etenivät

Järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteet etenivät vauhdilla Pirkanmaalla kuluneen vuoden aikana. Maakunnallisen Järjestö 2.0 -hankkeen keräämien tietojen mukaan ainakin 15 kunnassa järjestetään jo säännöllisiä yhdistystapaamisia tai on muu yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhdistykset säännöllisesti koolle.

Syyskuussa julkaistussa uutisessa kerroimme yhteistyön etenemisestä Parkanossa ja Ylöjärvellä. Molemmissa kunnissa työn alle pantiin myös paikallinen järjestöyhteistyön ohje. ”Siitä on tarkoitus tulla työkalu ja infopaketti, joka tarjoaisi kaikille tasapuolisesti tiedon järjestöjen käytettävissä olevista yhteistyön rakenteista, tuen muodoista sekä määrittelisi pelisäännöt yhteiselle toiminnalle”, Ylöjärven hyvinvointikoordinaattori Anna Koski kertoi.

👎🏻 Järjestöyhdyshenkilöiden nimeäminen alkoi hitaasti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kartoitti tämän vuoden TEAviisarissa kuntien järjestöyhteistyön tilaa. Lokakuussa julkistettujen tulosten mukaan Pirkanmaalla on järjestöyhteistyössä paljon hyvää, mutta myös paljon kehitettävää.

Säännöllisten viranhaltijoiden, päättäjien ja järjestöjen tapaamisten osalta TEAviisari näytti maakunnalle vihreää valoa. Huonon tuloksen Pirkanmaa sai järjestöyhteistyöstä vastaavien henkilöiden nimeämisestä. Läheskään kaikki kunnat eivät ole vielä nimenneet kunnan organisaatioon henkilöä, jonka työnkuvaan sisältyy kokonaisvaltainen järjestöyhteistyön koordinointi.

👍🏻 Agenttiverkosto hyvässä vireessä

Jos kuntien puolella järjestöyhdyshenkilöitä nimettiinkin hitaasti, järjestöpuolella oltiin vauhdikkaampia. Lähes kaikkiin Pirkanmaan kuntiin oli vuoden lopun lähestyessä valittu järjestöagentti tai useampia. Järjestöagentit ovat vapaaehtoisia yhdistysihmisiä, jotka omalla toiminnallaan innostavat paikallisia yhdistyksiä verkostoitumaan keskenään ja vievät eteenpäin kunnan ja yhdistysten yhteistyötä.

Marraskuussa kerroimme, että joissakin kunnissa agentit ovat vielä hieman tuntematon voimavara niin yhdistyksille kuin kunnan viranhaltijoillekin. Maakunnallisen agenttitapaamisen puheenvuoroissa pohdittiin, että olisi erityisen tärkeää tehdä agentit ja agenttityö näkyväksi kaikissa Pirkanmaan kunnissa.

👎🏻 Avustusten leikkaukset huolettivat

Talousahdingossa sinnittelevät kunnat ja kuntayhtymät ovat osana säästötoimenpiteitä aikeissa leikata yhdistyksille maksettavia avustuksia. Asian noustua keskusteluun korostimme, että järjestöavustusten leikkaaminen on lyhytnäköistä, koska se ei oikeastaan edes tuota säästöjä. Vaikka suurin osa avustuksista on pieniä, ne mahdollistavat järjestöjen olemassaolon ja toiminnan.

👍🏻 Lähellä.fi kokoaa kansalaistoiminnan yhteen

Lähellä.fi -verkkopalvelun rakentaminen alkoi Pirkanmaalla vauhdikkaasti. Uusi verkkopalvelu kokoaa Pirkanmaan yhdistysten ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen. Rekisteröityminen palveluun saatiin alulle loppuvuodesta 2019 ja kaikelle kansalle sivusto avautuu maaliskuussa 2020.

Lähellä.fi helpottaa vertaistuen ja vapaaehtoistyön löytämistä. Palvelu tarjoaa tietoa myös avoimista työ- ja harjoittelupaikoista sekä toimitiloista. Kunnat ovat keskeinen yhteistyötaho verkkopalvelulle, jota ylläpitää Artteli-kumppanuusyhdistys ry.