Braxin loppuraportti järjestöjen roolista on julkaistu

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko asetti OTK Tuija Braxin selvittämään järjestöjen roolia tulevassa maakunta- ja soteuudistuksessa. Helmikuussa aloitettu selvitystyö on nyt valmis ja raportti julkaistu. – Braxin ansiokas työ hahmottaa ja jäsentelee, mitä eri toimijoiden tulee jatkossa ottaa huomioon, jotta järjestöjen työ voi uudessa järjestelmässä jatkua häiriöttä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, Saarikko toteaa kolumnissaan.

Tulevien muutosten yhteydessä sote-järjestöjen pitää olla valppaina, muutos edellyttää mm. sitä, että niissä tunnistetaan oman toiminnan luonne: onko se yleishyödyllistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä vai markkinaehtoista palvelutuotantoa.

Kunnat ja maakunnat eivät voi nekään jäädä laakereilleen lepäämään, vaan myös niiden on tunnistettava omat roolinsa. Pitää muistaa, että kunnilla on jatkossakin vastuu hyvinvoinnin edistämisestä, vaikka sote-asiat sellaisenaan siirtyvät maakunnalle. Lakiin on kirjattu kuntien ja maakuntien velvollisuus  tehdä hyte-yhteistyötä niin keskenään kuin järjestöjen kanssa.

Aivan juhannuksen alla Tuija Brax matkasi Tampereelle, missä järjestettiin yhdessä Pirkanmaan maakunnan ja järjestötoimijoiden kanssa simulointipäivä.  Tilaisuudessa pohdittiin,  mitä sote-muutoksessa vaaditaan, jotta järjestölähtöisten toimintojen tulevaisuus voidaan turvata. Braxin yhteenveto tilaisuudesta ilahdutti ministeri Saarikkoa:
– Simulointi (…) osoitti, ettei kyse ole rakettitieteistä ja että silloin, kun maakuntaa johdetaan järjestömyönteisesti, uusien rakenteiden puitteissa on mahdollista toimia. Itse asiassa ideaalitilanteessa maakuntaan voi syntyä nykytilannetta, jossa asioista on sovittava joka kunnan kanssa erikseen, yhtenäisemmin toimiva yhdyspinta järjestöihin.

Lue 5.7.2018 julkaisu Loppuraportti tästä.