Järjestö 2.0 -hanke jatkuu syksyyn asti

Sosiaali- ja terveysministeriö on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) valmisteleman avustusehdotuksen pohjalta päättänyt Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen rahoituksesta vuodelle 2020. Päätöksen mukaisesti hankkeen toiminta jatkuu syyskuuhun 2020 asti.

Artteli-kumppanuusyhdistyksen hallinnoima hanke on osa Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa, joka koostuu 17 maakunnallisesta hankkeesta. Niiden yhteisenä tavoitteena on syksystä 2017 lähtien ollut aktivoida järjestöjä, yhdistyksiä ja maakunnan asukkaita kehittämään maakuntaa ja löytämään uusia toimintamalleja.

Avustuspäätös mahdollistaa järjestöjen paremman tukemisen, yhteistyöverkostojen vahvistamisen ja kunta-järjestö-yhteistyön rakenteiden juurruttamisen jatkamista Pirkanmaalla. Hankkeessa tullaan tänä vuonna myös laatimaan toimintamallia tulevaisuuden maakunnallisista järjestöyhteistyön rakenteista ja järjestöjen osallisuudesta hyvinvointityössä ja tulevaisuuden sote-keskuksissa.

Artteli-kumppanuusyhdistys on yhdessä muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa laatimassa STEA:lle ehdotusta siitä, millä tavoin maakunnallista järjestöyhteistyötä voitaisiin jatkaa tulevaisuudessa. Verkostojärjestöjen ehdottama malli luovutetaan STEA:lle 13.2. ja se julkaistaan myöhemmin tällä viikolla. Mallissa korostetaan aluelähtöisyyttä, avoimuutta sekä maakuntien välisen tiedonkulun sujuvuutta.

Verkostojärjestöjen mielestä järjestöt tarvitsevat yhä jatkossa tukea maakunnan tasolla, eikä tukirakennetta voida tehdä suuremmille alueille, jolloin kosketus paikalliseen järjestökenttään, kuntiin ja maakunnan toimijoihin jää liian ohueksi.