Järjestöagentit tapasivat Tampereella

Pirkanmaan Järjestöagenttien ensimmäinen koulutus- ja verkostoitumistapaaminen järjestettiin Tampereella sunnuntaina 20.5.2018. Paikalla olivat Marika Hoviniemi Valkeakoskelta,  Sastamalan agentti Seppo Nissinen, Seija Salo Akaasta, Eija Mäkipää Hämeenkyröstä ja Jaana Lammi Ylöjärveltä.
Yhteistyöstä kiinnostuneiden yhdistysten yhteyshenkilöinä ja innostajina toimivat järjestöagentit on valittu tähän mennessä kuuteen Pirkanmaan kuntaan. Tarkoituksena on, että vuoden loppuun mennessä agenttiverkosto kattaa kaikki kunnat. Järjestöagentit edistävät paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä maakunnallisen Järjestö 2.0 -hankkeen tukemana.

Lämmin sää siivitti agenttitapaamisen lentoon

Pirkanmaan Järjestö 2.0 –hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhasen johdolla pohdittiin seuraavia askelia kuntien ja paikallisten yhdistysten yhteistyön kehittämiseksi. Maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveysalan yhdistysten tilanne on epävarma, joten niiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää.
Yhdessä todettiin, että kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle on hyvät edellytykset, sillä kunnilla ja järjestöillä on sama tavoite ja tehtävä: ihmisten hyvinvointi. Urheiluseurat, kylä- ja asukasyhdistykset, kulttuuriyhdistykset sekä matalan kynnyksen toimintaa, vertaistukea ja terveyttä ja toimintakykyä edistävät sote-yhdistykset ovat kunnalle luontevia kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Kulttuuriyhdistyksille Kuhanen heitti positiivisena haasteena Pirkanmaalla laaditun kulttuurihyvinvoinnin suunnitelman, joka avaa yhdistyksille hyviä yhteistyömahdollisuuksia kuntien kanssa. Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) puitteissa puolestaan perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut yhteen, myös järjestöjen toiminnot.
Kuntien kanssa tehtävälle yhteistyölle on agenteilla ja paikallisilla yhdistyksillä kolme tärkeää alkuvaiheen tavoitetta: järjestöneuvottelukunnan tai muun foorumin perustaminen kuntaan, järjestöyhdyshenkilön nimeäminen kuntaan ja järjestöyhteistyön ohjeen laatiminen yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Liity mukaan agenttiverkostoon

Kakspistenollan Apuva!-kuntakiertue jatkuu jälleen syyskuussa. Kiertämättä on noin puolet Pirkanmaan kunnista, joihin valitaan agentit syksyn aikana. Olisitko sinä sopiva Järjestöagentti? Lue agentiksi sopivan ominaisuuksista ja eduista täältä.