Järjestöfoorumi Parkanossa, Kumppanuusfoorumi Ylöjärvellä – yhteistyörakenteet etenevät

Järjestöjen ja kuntien yhteistyörakenteet etenevät vauhdilla Pirkanmaalla. Maakunnallisen Järjestö 2.0 -hankkeen keräämien tietojen mukaan ainakin 15 kunnassa järjestetään jo säännöllisiä yhdistystapaamisia tai on muu yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhdistykset säännöllisesti koolle. Luku on yli kaksinkertainen verrattuna vuodenvaihteeseen, jolloin tapaamisia pidettiin seitsemässä kunnassa.

Yksi uusista foorumeista on Parkanon Tehdään yhdessä -järjestöfoorumi, joka aloitti toimintansa elokuussa. Foorumi kokoaa yhdistyksiä yhteen kehittämään parkanolaista järjestötoimintaa. Yhdistyksiltä on pyydetty varsinaisen ja varajäsenen nimeämistä mukaan järjestöfoorumin toimintaan.

Järjestöfoorumin tavoitteena on mm. vahvistaa edellytyksiä parkanolaiselle aktiiviselle yhdistystoiminnalle, lisätä yhteistyötä kaupungin ja yhdistysten välillä sekä yhdistää erilaisia järjestötoimijoita keskenään. Yksi ensimmäisistä toimista on järjestöyhteistyön ohjeen kokoaminen.

» Mikä on järjestöyhteistyön ohje?

Yhteistyön ja kumppanuuden tiivistäminen yhdistysten kanssa on työn alla myös Ylöjärvellä.

”Järjestämme 1.10. Ylöjärven kaupungintalolla Kumppanuusfoorumin, jonka tarkoituksena on koota yhteen ylöjärveläisiä järjestötoimijoita sekä kaupungin edustusta verkostoitumaan ja luonnostelemaan yhteisiä linjoja ja rakenteita järjestöyhteistyölle”, kertoo Ylöjärven hyvinvointikoordinaattori Anna Koski.

Koski kertoo, että kaupungissa on jo olemassa hyviä rakenteita ja tukimuotoja järjestöille.

”Kumppanuusfoorumissa haluamme erityisesti kuulla, mitkä ovat paikallisten toimijoiden tarpeet ja toiveet. Kuulemalla heitä ja mahdollistamalla vuoropuhelua syntyy molemminpuolista ymmärrystä siitä, miten voisimme jatkossa toimia entistä paremmin yhdessä eri toimijoiden kesken.”

Parkanon tavoin myös Ylöjärvellä aletaan tehdä järjestöyhteistyön ohjetta.

”Siitä on tarkoitus tulla työkalu ja infopaketti, joka tarjoaisi kaikille tasapuolisesti tiedon järjestöjen käytettävissä olevista yhteistyön rakenteista, tuen muodoista sekä määrittelisi pelisäännöt yhteiselle toiminnalle”, Anna Koski kertoo.

Järjestöyhteistyön ohje on jo tehty tai on parhaillaan työn alla tai suunnitteilla ainakin yhdessätoista Pirkanmaan kunnassa. Luvut perustuvat Järjestö 2.0 -hankkeen tähän mennessä saamiin vastauksiin kunta-järjestö-yhteistyön tilanteesta.