Maakuntafoorumi avasi keskustelun järjestöjen tulevaisuudesta

Järjestöjen maakuntafoorumi kokosi perjantaina 5.10. pirkanmaalaiset järjestötoimijat sekä kuntien ja maakunnan edustajat pääkirjasto Metsoon pohtimaan kolmannen sektorin paikkaa tulevassa Pirkanmaan maakunnassa.

Maakuntafoorumin aluksi kouluttaja Radical Soulin kouluttaja Salla Saarinen valoi uskoa järjestöjen menestykseen. Fired up! Ready to go! huusi 150-päinen osallistujajoukko Barack Obaman ensimmäisen vaalikampanjan tapaan.

Foorumin aloitus sai somettajat liekkeihin. Kehuminen, kannustaminen ja unelmointi unohtuvat liian usein järjestöjen jokapäiväisessä puurtamisessa.

Vauhdikkaan alun jälkeen Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhanen johdatteli osallistujat päivän teemoihin. Verkostoituminen ja yhteistyö ovat Kuhasen mukaan keinot, joilla järjestöt pysyvät mukana muutoksessa. Yhteistyö kuntien ja maakunnan kanssa vaatii pysyvät rakenteet ja muutoksia toimintakulttuurissa.

Pirkanmaan maakuntauudistuksen projektipäällikkö Riku Sirén kertoi maakuntastrategian työstämisestä, jossa ”innovaationa” on asukkaan ottaminen kaiken keskiöön. Sirén itse ei suostunut näkemään sitä innovaationa, vaan sen pitäisi aina olla lähtökohtana.

Kuntalaisten osallistumisesta vastaava projektipäällikkö Anne Heusala ja sote-koordinaattori Soile Ridanpää-Vuolle veivät keskustelun strategiatasolta käytäntöön esittelemällä Pirkanmaan osallistumisen mallia. Seuraavana askeleena on osallisuusohjelman laatiminen. Yleisö oli yksimielinen puhujien kanssa siitä, että osallisuusohjelmaa ei voi rakentaa virkamiestyönä ilman järjestöjen ja muiden toimijoiden osallistumista.

Työpajoista potkua käytännön työhön

Maakuntafoorumin työpajoissa lähdettiin hakemaan konkretiaa siihen, mitä järjestöjen nyt on tehtävä ja miten. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n työpajassa käytiin läpi esimerkein, miten ehkäisevää työtä järjestöissä tehdään nyt ja miten tulevaisuudessa. Samaan aikaan toisaalla työstettiin learning cafessa Pirkanmaalle esitettyä järjestöneuvottelukuntaa. Neuvottelukunnan tehtävät, neuvottelukunnan maantieteellinen ja järjestöllinen kattavuus, edustajien valintaprosessi sekä verkostomaisen toimintamallin turvaaminen kirvoittivat aikaan vilkkaan ideoinnin, jolla mallia viedään eteenpäin.

Kouluttaja Salla Saarinen opasti järjestöjä luomaan imua, innostamaan jäseniä ja saamaan uusia vapaaehtoisia. Sociala Oy:n työpajassa puolestaan pohdittiin parempien palvelukokonaisuuksien rakentamista alustapalvelun avulla. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan työpajassa haettiin malleja maahanmuuttajajärjestöjen ja viranomaisten kestävään yhteistyöhön Pirkanmaan maakunnassa.

Perjantain iltapäivä ei suonut lepoa osallistujien aivoille, vaan pullakahvien jälkeen alettiin pureutua toden teolla järjestöjen asemaan hallituksen ehdottamassa sote-mallissa. Asiaa esitteli Sydänliiton pääsihteeri Tuija Brax, joka keväällä teki sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen aiheesta.

Päivä huipentui järjestöjen kyselytuntiin, jossa Braxin ja sote-koordinaattori Soile Ridanpää-Vuolteen lisäksi järjestöjä askarruttaviin kysymyksiin vastasi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n johtaja Anne Knaapi. Keskustelua johdatteli osallistavin ottein THL:n Tanja Hirschovits-Gerz.

» Maakuntafoorumin aineistot Innokylässä sekä tässä:
– 
Järjestöjen asema uudessa sote-mallissa, Tuija Brax
– Pirkanmaan maakuntastrategiatyö ja järjestöt, Riku Sirèn, Pirkanmaan liitto
– Maakuntalaisten osallistumisen mallit ja periaatteet – kohti Pirkanmaan osallisuusohjelmaa, Anne Heusala ja Soile Ridanpää-Vuolle, Pirkanmaa 2021
Saat järjestösi menestymään! Salla Saarinen, Radical Soul
– 
Miten luot imua ja tulet halutuksi järjestöksi-työpaja, Salla Saarinen
– Sociala – yhteisen hyvän alusta, Maarit Hirvonen, Sociala Oy
 Miten teen ehkäisevää työtä järjestössäni nyt ja tulevaisuudessa, Anne Mikkola, EHYT ry
Ehkäisevä päihdetyö Pirkanmaalla-työpaja, Johanna Riippi, Pirkanmaa 2021
– Järjestöt, kunnat ja maakunta yhteistyössä-toimintamalli 2.0, Tomi Kuhanen, Järjestö 2.0
– Esitys Pirkanmaan järjestöneuvottelukunnaksi, Tomi Kuhanen, Järjestö 2.0