Järjestöt kulttuurihyvinvointia rakentamaan!

Pirkanmaan Kulttuurivoorumi kokoontui itsenäisyyspäivän aattona taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Arttu Haapalaisen johdolla summaamaan kulunutta vuotta ja pohtimaan kulttuurihyvinvoinnin edistämisen seuraavia askelia.

Pirkanmaalle valmistui vuonna 2017 ensimmäinen kulttuurihyvinvoinnin suunnitelma. Sen tavoitteena on edistää tavoitteellisesti kulttuurin ja taiteen keinoilla alueen asukkaiden hyvinvointia. Suunnitelmalla edistetään yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua kulttuuri- ja taidepalveluihin sekä kehittää ja toteuttaa itseään ja yhteisöään taiteen ja kulttuurin keinoin. Suunnitelmassa pidetään tärkeänä myös kulttuurihyvinvointipalvelujen monimuotoisuutta.

Jokaiselle ihmiselle suositellaan osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Ihmisellä on itse vapaus määritellä, millaisesta sisällöstä hänen oma osallistumisensa taiteeseen ja kulttuuriin koostuu. Se voi koostua sekä taiteesta nauttimisesta kokijana että osallistumisesta taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä. Suositeltavaa on, että viikon aikana on molempia osallistumistapoja, sekä kokemista että tekemistä.

Kulttuurivoorumissa hahmoteltiin kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjottimien kokoamista kunnissa. Tarjottimille koottaisiin eri toimijoiden kulttuurihyvinvointipalvelut. Järjestöt ja yhdistykset ovat tässä keskeisessä roolissa, joten yhdistystoimijat kutsutaan verkostotapaamisiin, joissa palvelutarjottimia aletaan rakentaa.

Alkuvuodesta käynnistyy myös valtakunnallinen #100minuuttiataidetta -kampanja, joka innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa. Kampanja suunnataan erityisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatioille, jotka työskentelevät erityistä tukea osallistumiseensa tarvitsevien ihmisten kanssa sekä hyvinvointia ja terveyttä edistäville toimijoille.

Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus ja Taiteen edistämiskeskus perustivat viime vuonna Kulttuurivoorumin, joka järjestää tasaisin väliajoin ”voorumeja” taiteen ja kulttuurin teemoista.  Vuonna 2018 voorumin teemana on ollut kulttuurihyvinvointi, ja voorumin tapaamisen järjestämisestä on vastannut Pirkanmaan kulttuurisote-hanke ja Taike Pirkanmaa yhdessä Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisesta ja toimeenpanon edistämisestä vastaavan KULTU-ryhmän kanssa.

Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke on seurannut kulttuurihyvinvoinnin edistymistä ja osallistunut Kulttuurivoorumin työskentelyyn. Hankkeen tavoitteena on saada aikaan toimivat käytännöt ja tarkoituksenmukaiset rakenteet, joilla kulttuurihyvinvointia samoin kuin muuta hyvinvointia voidaan edistää kuntien, maakunnan ja järjestöjen yhteistyönä.