Järjestöt valmiina yhteistyöhön Pirkanmaan sotekeskus-hankkeessa

Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita valmistellaan rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä 2019. Valtio tukee alueellista sote-valmistelua kahdella erillisellä valtionavustushaulla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta myönnetään alueille rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun.

Samalla kun Pirkanmaalla työstetään omia valtionavustushakemuksia, kokoontuivat alueella toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt helmikuisena pakkasaamuna pohtimaan järjestötoiminnan paikkoja maakunnan tulevassa sotekeskus-hankkeessa.

Arttelin ja Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen kutsumana Tammelan lähitorille Tampereelle kokoontui lähes 40 järjestöjen edustajaa työstämään ideoita järjestöjen osallistumisesta hankkeeseen.

Työpajoissa käytiin vilkasta keskustelua siitä, miten järjestöt ja kokemusasiantuntijat pitäisi ottaa mukaan asiakaslähtöisten palvelupolkujen rakentamiseen. Yhdessä ideoitiin järjestöjen näkymistä sote-keskuksissa ja järjestöjen toiminnan näkyväksi tekemistä Lähellä.fi-verkkopalvelun kautta.

Järjestöjen tukeminen ja järjestöverkostojen vahvistaminen koettiin tärkeäksi. Varsin yksimielisiä oltiin siitä, että jokaiseen maakuntaan tarvitaan järjestöjen maakunnallinen tukirakenne Järjestö 2.0 -hankkeen päättymisen jälkeen. Pohdinnan alla oli myös maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustaminen ja miten se saataisiin toimimaan verkostomaisesti ja kaikkia järjestöjä osallistavasti.

» Jos et päässyt työpajaan, voit kertoa näkemyksesi vastaamalla kyselyyn täällä

» Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa koskeva STM:n info sidosryhmille löytyy täältä