Kansalais- ja yhdistystoiminta näkyväksi verkkopalvelun avulla

Pirkanmaalla kehitetään uutta yhdistys- ja kansalaistoimijoille tarkoitettua verkkopalvelua, joka tekee näkyväksi kaikkien pirkanmaalaisten yhdistysten ja muiden ei-kaupallisten yhteisöjen toimintaa.

Uusilla verkkosivuilla yhteisöt ja yhdistykset voivat kertoa omasta toiminnastaan ja tapahtumistaan, löytää uusia ihmisiä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan sekä tarjota tietoa avoimista työ- ja harjoittelupaikoistaan. Sivuille tulee myös tietoa maksuttomista tai edullista toimitiloista Pirkanmaalla.

Palvelun on tarkoitus avautua vuoden 2020 alussa. Verkkoalustan käyttö ja sisällöntuotanto on maksutonta kaikille yleishyödyllisille toimijoille. Yhdistyksille järjestetään koulutuksia verkkopalvelun käyttöön Pirkanmaan kunnissa ja verkossa.

Lue lisää Artteli-kumppanuusyhdistyksen sivuilta.

Järjestöjen maakuntafoorumin Tuumasta toimeksi!-työpajassa pääset tutustumaan verkkopalveluun paremmin.
Yhteisöjen uuden verkkopalvelun ideapajan vetää kansalaistoiminnan koordinaattori Riitta Kurki Artteli-kumppanuusyhdistyksestä. Maakuntafoorumiin ehdit ilmoittautua mukaan vielä reilun viikon ajan tämän linkin kautta.