Lapsiperhejärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava

Tampereella toimivien, kumppanuusavustusta saavien lapsiperhejärjestöjen KANNANOTTO

Kolmannen sektorin toimijoilla, vapaaehtoisilla ja työntekijöillä, on Tampereella tärkeä tehtävä.

Järjestöjen rahoitus tulee pitkälti avustuksina kunnalta ja STEA:lta. Tampereen kaupunki on tukenut lasten, nuorten ja perheiden parissa työtä tekevien järjestöjen toimintaa kumppanuusavustuksilla. Tämän lisäksi järjestöt hakevat vuosittain STEA avustuksia, joiden saamisen ehtona on usein kaupungin avustus.

Allekirjoittaneet järjestöt saavat v. 2018 Tampereen kaupungin kumppanuusavustuksia lasten, nuorten ja perheiden palveluihin yhteensä 882 000 euroa. Allekirjoittaneet järjestöt saivat lisäksi vuodelle 2018 yhteensä noin 4 000 000 euroa STEA- avustusta. Avustusten työllistämisvaikutus on noin 80 työntekijää, noin 35 000 asiakaskäyntiä ja noin 50 000 vapaaehtoisten tekemää työtuntia.

Tampereen kaupungin talousohjelman yhtenä toimenpiteenä on sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten kumppanuusavustusten 10 %:n (0,46 milj. euroa) vähennys vuonna 2019. Järjestöt toimivat jo nyt hyvin pienillä resursseilla, tuottaen kuitenkin merkittävän määrän palveluita ja toimintoja. Osalla järjestöistä rahoitus koostuu myös useammasta kaupungin avustuksesta, jolloin on vaarana, että eri avustuksiin suunnitellut säästötoimenpiteet moninkertaistuvat. Osa järjestöistä toimii kaupungilta vuokraamissa tiloissa ja avustus kattaa tilojen vuokrakulut.

Järjestöt ymmärtävät kaupungin vaikea taloustilanteen mutta toivovat, että kaupunki huomioisi päätöksiä tehdessään miten merkittävän määrän palveluita, toimintoja ja osallisuutta järjestöt tuottavat avustuksella ja miten paljon rahaa järjestöt saavat STEA:lta kumppanuusavustusten myötä.

Jos kaupunki säästää kumppanuusavustuksista on vaarana, että se vaikuttaa jatkossa STEA- avustusten vähenemiseen. Kumppanuusavustuksen myötä järjestöt saavat nyt yli nelinkertaisen summan STEA:lta ja näiden avulla järjestöt tuottavat palveluita Tampereen kaupungin oman palvelutuotannon tueksi ja lisäksi.

Järjestöjen toiminnan ja palveluiden turvaamiseksi, tieto mahdollisista muutoksista on tärkeää saada hyvissä ajoin ja jos säästötoimenpiteitä tehdään niin järjestöjen kanssa tulee erikseen neuvotella, jotta voidaan varmistaa, ettei järjestötyö joudu useiden säästötoimenpiteiden kohteeksi.

Järjestöillä on tärkeä rooli myös hallituksen muutosohjelmassa (LAPE), jonka tavoitteena on lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen palvelurakenteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa olemassa olevien lapsiperhepalveluiden uudelleen organisointia sekä verkostomaista työtapaa kunnan sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Tampereella kesäkuussa 2018

Marita Viertonen, MLL:n Hämeen piiri
Maria Länsiö, Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Päivi Karjalainen, Tampereen Kaupunkilähetys ry
Leila Väisänen, Kansalaistalo Mansikkapaikka ry
Päivi Kaltio, Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry
Mari Uusi-Niemi, SPR Nuorten turvatalo
Mervi Janhunen-Ruusuvuori, Setlementti Tampere ry
Riitta Kraatila, Yhdessä selviytymisen Tuki YSTI ry
Meri Kianto, Kölvin Monikulttuurinen Nuorisotyö ry