Millainen on tulevaisuuden maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenne?

Pirkanmaan Järjestö 2.0 taustaorganisaatio Artteli-kumppanuusyhdistys on yhteistyössä muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen kanssa edistämässä tulevaisuuden ratkaisuja järjestöyhteistyön rakenteille maakunnissa. Uskomme siihen, että alueellisista tarpeista lähtevät rakenteet palvelevat parhaiten maakunnissa toimivia järjestöjä ja heidän kohderyhmiään.

Olemme julkaisseet alla olevan tiedotteen liittyen STEA:n suunnitelmiin tulevaisuuden järjestörakenteista maakunnissa.

Lisätietoa Pirkanmaan osalta saat Nina Lindbergiltä.

Nina Lindberg
nina.lindberg@artteli.fi
050 308 5639

Tiedote 13.2.2020

Millainen on tulevaisuuden maakunnallisen järjestöyhteistyön rakenne?

Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020.

Järjestöjen tukirakenteista jatkossa on käyty vilkasta keskustelua. Esillä on ollut ainakin kolme mallia: Järjestö 2.0-hankkeen mukainen nykymalli, erityisvastuu (erva)-alueiden pohjalle rakentuva 5+1-malli tai vapaasti rakentuva ei-koordinoitu malli. Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry on jo ilmoittanut jäsenistölleen olevansa valmis hakemaan erva-alueisiin pohjautuvaa 5+1 mallia.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETin ja muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen valtuuttama työryhmä kävi torstaina 13.2. keskusteluja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n edustajien kanssa. Keskustelussa esiteltiin malli, joka mahdollistaisi jatkuvan ja suoran yhteyden maakuntavalmisteluun ja tulevaan maakuntahallintoon sekä palvelujen ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen maakunnissa. Esitetyssä 18+1 -mallissa kuhunkin maakuntaan tulisi työntekijä edistämään maakunnallista järjestöyhteistyötä. Työntekijät tekisivät tiivistä yhteistyötä mm. maakuntien sote-keskusohjelman edustajien kanssa. Maakunnissa tehtävän työn verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokonaiskuvan hahmottumista tukisi yhteinen koordinaatio, johon tulisi kaksi työntekijää.

Seuraavaksi haluamme avata dialogin SOSTEn suuntaan. Toivomme, että SOSTE lähtee kanssamme yhteistyössä rakentamaan jokaisen maakunnan huomioivaa mallia.


Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta Sotunet ja maakuntien verkostojärjestöjen työryhmä ovat laatineet kyselyn siitä, millaista tukirakennetta maakunnissa toimivat sosiaali- ja terveysjärjestöt työlleen jatkossa toivovat. Kysely toteutetaan koko Suomessa ja siihen voivat vastata kaikki sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Kyselyyn pääset tästä linkistä:https://link.webropolsurveys.com/S/32320CFA9DBB9525

Vastausaikaa on 6.3.2020 asti. Tiedot käsitellään anonyymisti ja tulokset löytyvät 12.3. alkaen Sotunetin sivuilta