Neljän ruokalajin illallinen hyvässä porukassa

Neljä tapaamista, neljä ennakko- ja välitehtävää, neljä yhteistä aamukahvi- ja lounashetkeä sekä Ajatustalo Oy:n  Antti  Pelto-Huikon vetämä pilottikokonaisuus olivat kuin neljän ruokalajin illallinen. Tähän lopputulemaan pääsi yksi sosiaali- ja terveysalojen järjestötoimijoille suunnattuun pilottiin osallistunut.

Syksyn aikana pidetyssä kehittämiskokonaisuudessa opeteltiin osoittamaan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kahdeksan erilaisen/eri toimialueelta olevan järjestön tai hankkeen voimin. – Rikkaus, kun ollaan mukana erilaisista hankkeista ja ympäristöistä, todettiin palautekeskustelussa. – Tykkään, että monia toimijoita. Ei olisi päästy niin syvälle, jos olisi vain oltu omassa organisaatiossa, totesi toinen osallistuja.

Ryhmän toimintaa sivusta seuranneena saattoi hyvin tuntea, miten osittain entuudestaan toisiaan tuntemattomasta porukasta muotoutui ryhmään ja ohjaajaan täysin luottava poppoo. – Ei olla koskaan ennen esitelty näitä asioita muille kuin rahoittajalle, hämmästeli eräs osallistujista. – Järjestöjen pitäisi tehdä enemmänkin yhteistyötä, komppasi vieruskaveri.  – Tuntui perheeltä, kuului huokaus päivän lopuksi.

Mitä tehtiin, mistä puhuttiin

Pilottikokonaisuus koostui:

  • vertaisuuteen perustuvasta koulutusmallista
  • neljästä lähipäivästä, joihin voi osallistua 1-3 henkilöä/järjestö
  • lähipäivien sisältöjä tukevista ennakkotehtävistä
  • konsultin ohjauksesta lähipäivinä
  • konsultin tuesta ja sparrauksesta lähipäivien välissä

Kehittämiskokonaisuudessa käsiteltiin:

  • järjestön valitseman toiminnan/sisällön tarpeiden ja tavoitteiden kirkastaminen ja täsmentäminen
  • toimintalogiikan kuvaaminen ja selkeyttäminen
  • tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta silmällä pitäen
  • toiminnan tuloksellisuuden osoittamisen mittaamiskäytänteet ja niiden räätälöinti järjestökohtaisesti
  • malli arvioitavan toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen nyt ja tulevaisuudessa

Syksyn kehittämiskokonaisuudelle tuntui olevan tilausta. Monissa järjestöissä pähkäillään vuosittain niin hankehakemusten kuin rahoittajille suunnattujen raporttien kanssa. Pilotin sparrauksen ja keskinäisten keskusteluiden kautta saatiin reput täyteen uusia ajatuksia ja eväitä toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden osoittamiseen.

Tämä kokonaisuus avasi silmät, mikä on hyödyllistä ja mitä kohti mennään. Itselle selvennys, miksi tekee tätä työtä. Neljän ruokalajin illallinen. Kaikilta oppi jotakin. 

Antille plussat, hedelmät poimittiin, kuviteltiin itse keksimämme kaikki…hyvin ohjattu. Olemassa olevan löytäminen, itsensä haastaminen. Todettiin, että myös epäonnistuminen ok.

– Yksi parhaista koulutuksista, missä olen ollut pitkään aikaan.  

– Jos tätä joukkuetta ei olisi, niin mitä tästä tulisi. Niin erilaisia sisältöjä, suuri rikkaus. Iso kiitos hankkeelle!