Nyt on aika vaikuttaa – Toimitaan yhdessä!

Jokaista yhdistystoiminnassa mukana ollutta on varmasti joskus voinut  harmittanut ehkä turhalta tuntunut paperisota pöytäkirjoineen, toimintasuunnitelmineen ja -kertomuksineen, monenkirjavista hakemuksista puhumattakaan.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisätä. Samalla halutaan selvittää voisiko yhdistykset toimia kevyemmin säänneltyinä ja pitäisikö nykylainsäädäntöä kehittää tästä näkökulmasta lähtien.

Lue lisää, anna ajastasi 10 – 30 min ja vaikuta! Vastaamisaikaa on vielä 22.5. asti. Vastauslomakkeen löydät tämän linkin takaa.