Pirkanmaalle punaista ja vihreää: TEAviisari mittaa järjestöyhteistyön tilaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kartoitti tämän vuoden TEAviisarissa kuntien järjestöyhteistyön tilaa. Kunnilta kysyttiin tietoja mm. yhdistysten avustamisesta ja maksuttomien tilojen tarjoamisesta yhdistystoimintaan.

Nyt julkistettujen tulosten mukaan Pirkanmaalla on järjestöyhteistyössä paljon hyvää, mutta myös paljon kehitettävää. Osallisuusohjelmat toteutuvat Pirkanmaalla vaihtelevasti, eikä kuntien toiminnan ja talouden suunnittelussa ole riittävällä tavalla määritelty kuntalaisten osallisuuden edistämisen tavoitteita ja toimenpiteitä.

Järjestöyhdyshenkilöitä nimettävä aktiivisemmin

Huonon tuloksen Pirkanmaa saa järjestöyhteistyöstä vastaavien henkilöiden nimeämisestä. Läheskään kaikki kunnat eivät ole nimenneet kunnan organisaatioon henkilöä, jonka työnkuvaan sisältyy kokonaisvaltainen järjestöyhteistyön koordinointi.

”Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen on panostus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnassa. Nimeämisen tarkoituksena ei ole korvata olemassa olevia kontakteja ja yhteistyömuotoja, vaan kyse on nimenomaan kunnan järjestöyhteistyön koordinoimisesta. Yhdistyksille on tärkeää tietää, keneen voi olla yhteydessä kaikissa yhteistyöhön liittyvissä asioissa”, sanoo Pirkanmaan Järjestö 2.0 –hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhanen.

Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen kuntiin on yksi maakunnallisten Järjestö 2.0-hankkeiden yhteisistä vaikuttamistavoitteista.  Tärkeää on, että järjestökoordinaattorin tehtävään osoitetaan myös työaikaa ja että toimenkuvasta tiedotetaan aktiivisesti kunnassa toimiville yhdistyksille.

Yhteistyörakenteet etenevät

Kunta-järjestö-yhteistyön rakenteet on puolestaan saatu Pirkanmaalla hyvin alulle. Säännöllisten viranhaltijoiden, päättäjien ja järjestöjen tapaamisten osalta TEAviisari näyttää maakunnalle vihreää valoa. Järjestökumppanuusfoorumien kautta kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan hyvinvointia ja terveyden edistämistä koskevaan päätöksentekoon. Kunnissa tehdään myös yhteistyötä järjestöjen kanssa perusterveydenhuollossa.

Liikuntapuolella yhteistyö on Pirkanmaalla selvästi paremmalla tolalla kuin muualla maassa. TEAviisarin mukaan liikunta- ja urheiluseurojen, yhdistysten ja kunnan yhteiselimet, esimerkiksi seuraparlamentit, toteutuvat kunnissa hyvin. Vain yksi muu maakunta pääsee yhtä hyviin tuloksiin Pirkanmaan kanssa.

Sen sijaan kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteistyö ei ole edennyt yhtä hyvin. Kunnan säännöllisesti koolle kutsumien kulttuuritoimijoiden ja kunnan yhteiskokousten (esim. kulttuurifoorumi) osalta on vielä kehitettävää niin Pirkanmaalla kuin monessa muussa maakunnassa.

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön viime keväänä toteutetusta tiedonkeruusta selviää, että kulttuuri ja taide ovat viime vuosina löytäneet paikkansa osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta toiminta kaipaa vielä vahvistamista.