Pirkanmaan järjestöselvitys: Yhdistykset riippuvaisia kuntien tuesta

Kuntien yhdistyksille tarjoamat avustukset ja toimitilat ovat aktiivisen kansalaisyhteiskunnan elinehto, selviää tuoreesta Pirkanmaan järjestöselvityksestä, joka julkistettiin tiistaina 14.8.

Yli 60 % yhdistyksistä sanoo, että yhdistyksen toiminnan jatkuvuus on riippuvainen kunnan tarjoamista toimitiloista tai taloudellisesta tuesta. Jos kuntien tarjoamaa tukea ei olisi, toimintansa lopettaisi kokonaan joka viides yhdistys ja toiminta supistuisi lähes seitsemällä yhdistyksellä kymmenestä.

Järjestöselvityksen tiedot perustuvat Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen keväällä tekemään kyselyyn, johon vastasi 163 maakunnassa toimivaa yhdistystä.

Järjestöjen kunnilta saamat avustussummat vaihtelevat, mutta 40 % avustusta saaneista yhdistyksistä sai kunta-avustusta viime vuonna alle tuhat euroa. Vaikka valtaosa avustuksista on pieniä, ne mahdollistavat järjestöjen olemassaolon ja toiminnan.

Avustusten ohella toinen keskeinen kunnan tukimuoto yhdistykselle on tilojen tarjoaminen toimintaan joko maksutta tai tilavuokraa vastaan. Yli puolet (54 %) yhdistyksistä kertoi saaneensa viime vuonna käyttöönsä kunnan tiloja.

Maksuttomia tiloja on järjestöille tarjolla Pirkanmaalla selkeästi enemmän Tampereen ulkopuolella. Tamperelaisista järjestöistä vain 15 % sai käyttää kunnan tiloja maksutta, muiden kuntien järjestöistä liki puolet sai käyttää tiloja maksutta.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistyksistä selvästi suurempi osa kuin muista yhdistyksistä kertoo toimivansa kunnan tarjoamissa tiloissa. Tyypillistä sote-järjestöille on myös, että ne saavat toimia kunnan tiloissa ilman tiloista perittävää maksua huomattavasti useammin kuin muut yhdistykset.

Yksi hallituksen esittämän maakunta- ja sote-uudistuksen suurimmista huolenaiheista järjestökentällä liittyy sosiaali- ja terveysalan yhdistysten toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. Pahimmassa tapauksessa sote-järjestöt jäävät väliinputoajiksi. Kunnan tarjoamat toimitilat ja avustukset ovat tähän asti mahdollistaneet monipuolista vertaistukea, neuvontaa, järjestölähtöistä auttamistyötä ja ennalta ehkäisevää matalan kynnyksen toimintaa, joka on kustannustehokasta ja tuottaa säästöjä.

Maakunnassa tai kuntatasolla ei ole selkeää päätettyä linjausta sote-järjestöjen toiminta-avustusten tulevaisuudesta maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen, kun kuntien sosiaali- ja terveystoimet ja -lautakunnat on lakkautettu.

Lue koko julkaisu: Yhdistykset mukana muutoksessa. Pirkanmaan järjestöselvitys 2018 (pdf)