Sote-järjestöjen terveiset muutosjohtajille

Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke vei maanantaina 5.11.2018 sadan sote-järjestön terveiset maakunta- ja sote-uudistuksen johdolle.

Tapaamiseen osallistuivat järjestöjen edustajina Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hankkeen projektipäällikkö Tomi Kuhanen, Artteli-kumppanuusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Johanna Heine, MLL:n Hämeen piirin toiminnanjohtaja Marita Viertonen ja Silta-valmennusyhdistyksen järjestöjohtaja Sami Wirkkula.

Uudistuksen johdon puolelta keskusteluun osallistuivat Pirkanmaan muutosjohtaja Päivi Nurminen, muutosjohtaja (maku) Jukka Alasentie ja muutosjohtaja (sote) Jaakko Herrala.

Pirkanmaalaiset sote-järjestöt esittävät, että maakuntavalmisteluun perustettaisiin järjestöyhteistyötä valmisteleva työryhmä, jonka tehtäviin kuuluisi esittää malli järjestöjen avustamisesta maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa. Valtaosa järjestöistä toimii tällä hetkellä kuntien avustusten varassa. Järjestöt ovat huolissaan tulevasta asemastaan, sillä kunta-avustuksien pieneneminen tai loppuminen uudistuksen seurauksena johtaisi monien kolmannen sektorin tuottamien toimintojen alasajoon.

Niin ikään on määriteltävä, mitkä toiminnat jatkossa katsotaan palveluntuotannoksi ja mitkä terveyttä ja hyvinvointia edistäviksi toiminnoiksi. Olennaista on myös varmistaa pysyvien rakenteiden syntyminen järjestö-maakuntayhteistyön mahdollistamiseksi.

Muutosjohtajat lupasivat viedä järjestöjen terveiset keskusteluun poliittisten päättäjien kanssa. Linjausten valmistuttua jatketaan vuoropuhelua järjestöjen ja Pirkanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johdon välillä.