Tampereen vuosi 2020 -yhteistyöfoorumi

Perjantai 13. päivä ei haitannut ideointia Monitoimitalo 13:n Wivi Lönn-salissa, kun tamperelaisten järjestöjen ja yhdistysten edustajat kokoontuivat keskustelemaan Tampereen kaupungin vuoden 2020 toiminnan painopisteistä.

Iltapäivän työpajoissa päästiin kommentoimaan ja ideoimaan tulevaa kaupungin suunniteltujen painopisteiden pohjalta. Työpajojen teemat vaihtelivat kaupungin veto- ja pitovoimatekijöistä hyvinvointi-ja viihtyvyysasioihin. Ei liene kovin suuri yllätys, että jokaisessa ryhmässä esiin nousi tiedottaminen, avoimuus ja toimijoiden välisen yhteistyön tärkeys.

Aiheeseen virittäydyttiin tutustumalla keväällä kaupungin yhdistyksille tekemään hyvinvointikyselyn tuloksiin, tutustumalla kaupungin taloustilanteeseen ja kehittämisen painopisteisiin lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmissa.

Tampereen vuosi 2020-foorumi järjestettiin yhteistyössä Tampereen järjestöedustamonArtteli kumppanuusyhdistyksen ja Tampereen kaupungin kesken.

 

Järjestöedustamo on Tampereen kaupungin ja tamperelaisten järjestöjen edustajista koostuva yhteistyöelin. Järjestöedustamon päätehtävä on yhteistyön kautta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä.

Järjestöedustamo käynnistyi vuoden 2017 alussa Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n aloitteesta syntyneen Kumppanuus 2020 -ohjelmatyöskentelyn tuloksena. Ohjelman valmisteluun ja Järjestöedustamon perustamiseen on osallistunut noin 70 eri tamperelaista hyvinvointialan järjestöä. Ensimmäinen kokoonpano valittiin 14.12.2016 perustamiskokouksessa vaalilla.