THL kysyy kunnilta järjestöyhteistyöstä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kartoittaa tämän vuoden TEAviisarissa kuntien järjestöyhteistyön tilaa. Tulokset julkistetaan marraskuussa, ja jatkossa tiedot kysytään kunnilta kahden vuoden välein.

Kunnilta kysytään tietoja mm. yhdistysten avustamisesta ja maksuttomien tilojen tarjoamisesta yhdistystoimintaan. THL haluaa myös selvittää, onko kuntaan nimetty järjestöyhdyshenkilö, jonka työnkuvaan sisältyy kokonaisvaltainen järjestöyhteistyön koordinointi.

» Järjestöyhdyshenkilön nimeäminen kuntaan

Osallisuuden osalta TEAviisarissa selvitetään, onko kunnassa säännöllisiä viranhaltijoiden, päättäjien ja järjestöjen tapaamisia, esim. järjestökumppanuusfoorumi.

» Kunnan ja yhdistysten yhteistyörakenteet

TEAviisari on työväline kunnille ja kouluille. Tiedot kuvaavat kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke tekee yhteistyötä kuntien kanssa järjestöyhteistyön edistämisessä.