Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisen kehittämispilotti sote-järjestöille

Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke tarjoaa alueella toimiville sosiaali- ja terveysalan järjestöille mahdollisuuden osallistua tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisen kehittämiskokonaisuuteen.

Syksyllä 2019 järjestettävään pilottiin otetaan mukaan hakemusten perusteella kahdeksan järjestöä. Prosessin kesto on 4-6 kuukautta. Sen kuluessa luodaan järjestökohtaiset, räätälöidyt tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisen toimintamallit. Mikäli halukkuutta on, voidaan toimintaa jatkaa pilotissa saatujen kokemusten pohjalta vuonna 2020 uusien järjestöjen kanssa.

Pilottikokonaisuus koostuu

  • vertaisuuteen perustuvasta koulutusmallista
  • neljästä lähipäivästä, joihin voi osallistua 1-3 henkilöä/järjestö (lähipäivien kesto 6 h)
  • lähipäivien sisältöjä tukevista ennakkotehtävistä (ennakkotehtävät orientoivat tulevaan koulutuspäivään ja ohjaavat osallistujaa työssä kohti oman järjestön toiminnan tai hankkeen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamista)
  • konsultin ohjauksesta lähipäivinä
  • konsultin tuesta ja sparrauksesta lähipäivien välissä (voidaan ohjata yksilöllisesti järjestön kehittämistyötä)

Kehittämiskokonaisuudessa käsitellään seuraavat sisällöt:

  • järjestön valitseman toiminnan/sisällön tarpeiden ja tavoitteiden kirkastaminen ja täsmentäminen
  • toimintalogiikan kuvaaminen ja selkeyttäminen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta silmällä pitäen
  • toiminnan tuloksellisuuden osoittamisen mittaamiskäytänteet ja niiden räätälöinti järjestökohtaisesti
  • malli arvioitavan toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen nyt ja tulevaisuudessa

Pirkanmaalla toimivat sosiaali- ja terveysalan järjestöt voivat hakea mukaan kehittämispilottiin vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään 3.5.2019 mennessä sähköpostitse: tomi.kuhanen@artteli-ry.fi.

Hakemuksessa on hyvä perustella lyhyesti, miksi haluatte mukaan ja ketkä henkilöt (1-3) järjestöstä sitoutuvat kehittämiskokonaisuuteen sen koko keston ajaksi. Mukaan valituille järjestöille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Ne järjestöt, jotka eivät mahdu mukaan syksyn 2019 kehittämispilottiin, ovat etusijalla vuonna 2020 mahdollisesti toteutettavaan kehittämiskokonaisuuteen.

Kehittämiskokonaisuuden toteuttaa Ajatustalo Oy, joka on hyvinvointipalvelujen tutkimukseen ja kehittämiseen erikoistunut yritys.