Vastaa sote-järjestöjen verkostokyselyyn

Pirkanmaan Järjestö 2.0 -hanke selvitti viime vuonna  sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiveita ja tarpeita verkostotyön suhteen. Kyselyyn vastanneista sote-järjestöistä 79 % kertoi kaipaavansa tukea verkostoitumiseen muiden yhdistysten kanssa ja 78 % toivoi tukea olemassa olevien verkostojen toiminnalle.

Verkostotyön tukitoimien suunnittelemiseksi haluamme nyt tietää tarkemmin sote-järjestöjen olemassa olevista verkostoista. Toivomme järjestötoimijoilta vastauksia kyselyyn, jossa kartoitetaan verkostoihin kuulumisen lisäksi myös verkostojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoitumistarpeita.